» کتاب درسی ریاضی سال اول دوره اول متوسطه(هفتم) :: ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» دانلود کتابهای جدید التالیف کلاس سوم دبستان(92) :: ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» نمونه سوالات ششم ابتدایی :: ٥ تیر ۱۳٩٢
» آزمون های گرفته شده نوبت اول پایه ششم ابتدایی :: ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» مرور فصل اول ششم ابتدایی :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» نمونه سوالات ششم ابتدایی :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» نمونه سوالات ششم ابتدایی :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» فصل اول ریاضی ششم ابتدایی :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» دانلود نمونه سوالات انشاء پنجم ابتدایی :: ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» دانلود نمونه سوالات تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی :: ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» دانلود نمونه سوالات جغرافیا پنجم ابتدایی :: ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» دانلود نمونه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی :: ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» دانلود نمونه سوالات علوم پنجم ابتدایی :: ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» دانلود جدیدترین دکوراسیون خانه(جدید) :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» نمونه سؤالات ارزشیابی ریاضی سال ششم ابتدایی(جدید) :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» آموزش درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان(جدید) :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» زندگی نامه مولانا جلال الدین بلخی به صورت فلش :: ٥ بهمن ۱۳٩۱
» دانلود فیلم آموزشی مراحل تبدیل چوب به کاغذ :: ٢۱ دی ۱۳٩۱
» دانلود آموزش نقاشی (جدید) :: ٢۱ دی ۱۳٩۱
» دانلود جدیدترین رنگامیزی برا ی دانش آموزان ابتدایی :: ٢۱ دی ۱۳٩۱
» دانلود نمونه سوالان نوبت اول پایه ششم (جدید) :: ٢۱ دی ۱۳٩۱
» پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی (جدید) :: ۱۱ دی ۱۳٩۱
» نمونه سؤالات ارزشیابی ریاضی سال ششم ابتدایی :: ۱۱ دی ۱۳٩۱
» نمونه سؤالات ارزشیابی ریاضی سال دوم ابتدایی :: ۱٠ دی ۱۳٩۱
» دانلود نمونه سوالات جدید اجتماعی ششم ابتدایی :: ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» مجموعه سوالات ششم ابتدایی :: ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای ی :: ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای ش :: ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای إ :: ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای ز :: ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای ای :: ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای ن :: ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای ر :: ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای او :: ٥ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای ت :: ٥ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای س :: ۳ آبان ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای م :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای د :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای أ :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای ب :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف برای دانش آموزان صدای آ :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» سوال امتحانی درس ریاضی پایه ششم - جدید :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» سوالات بنویسیم اول دبستان ـ جدید :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» فارسی اول ابتدایی91 :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» تمرینات بنویسیم اول ابتدایی ـ اردیبهشت ماه 91 :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» بنویسیم اول فروردین 91 :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» تمرینات دست ورزی کلاس اول دبستان :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» تمرینات دست ورزی فارسی اول ابتدایی قسمت دوم :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» تمرینات دست ورزی کلاس اول دبستان صفحه 1 تا 13 :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» تمرینات بنویسیم کلاس اول :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» ارزشیابی از بنویسیم پایه ی اول91 :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» آموزش صدای اول و آخر کلمات فارسی اول ابتدایی :: ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» تمرینات بنویسیم اول ابتدایی خرداد91 :: ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» نمونه سوالات بنویسیم اول ابتدایی(رنگی) :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» نمونه سوالات بنویسیم اول ابتدایی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» آشنایی با ساعت دوم ابتدایی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» فعالیت های آموزشی با ساعت :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» پیک آدینه لبخند شیرین دوم ابتدایی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» آشنایی کودکان با فصل ها وماههای سال :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» رنگامیزی زمین پاک :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تکالیف کلاسی درس هنر - ترکیب رنگ ها دوم ابتدایی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف هفتگی پایه دوم ابتدایی(2) :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف هفتگی پایه دوم ابتدایی(1) :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف پایان هفته دوم ابتدایی(5) :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف پایان هفته - دوم ابتدایی(4) :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تکالیف پایان هفته دوم ابتدایی(3) :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف پایان هفته دوم ابتدایی(2) :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» تکلیف پایان هفته دوم ابتدایی(1) :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» پیک آدینه آبان ماه :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» آزمون ریاضی دوم ابتدایی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» آزمون علمی ریاضی و بنویسیم دوم ابتدایی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» مسئله دوم ابتدایی - رنگی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» بنویسیم دوم ابتدایی- رنگی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» ریاضی دوم ابتدایی - رنگی :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی :: ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» مجموعه بازی های آموزشی ارزش مکانی :: ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» آزمون تم 7 تا 10 ریاضی اول دبستان ( برای کلاس های هوشمند ) :: ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» کلمه را به تصویرش وصل بکن( کلاس اول ) :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» کدام دونیمه یک شکل کامل می سازد :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» درخانه های خالی اعداد مناسب بنویس :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» تعدادگل با تعدادانگشت های کدام دست هم اندازه است خط بکش :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» چوب کبریت هارابه عددمربوط به خودش وصل بکن :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بازی کارتی حیوانات با صدا ( یازی ودانلود ) :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بچه ها کمک کنید تا نام این شکل هارا پیدا بکنیم :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بازی جمع یک رقمی :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» آموزش ریاضی سال اول ابتدایی (سری2) :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» آزمون تم 7 تا 10 ریاضی اول دبستان ( برای کلاس های هوشمند ) :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» آموزش ریاضی سال اول ابتدایی (سری1) :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» آموزش اعدادوحروف انگلیسی بانقاشی متحرک :: ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» بازی جمع دوعدد :: ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دانلود کتاب های الکترونیکی پایه ششم ابتدایی :: ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» پاور پوینت درس اول فارسی ششم ابتدایی :: ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» مواد به کاررفته در تولید کاغذ(گفت و گو کنید ص 17علوم ششم) :: ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» کاغذ چگونه فراهم می‌شود؟(کار در منزل ص19 ؛علوم ششم) :: ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» بازی وریاضی(برای دانش آموزان ششم دبستان) :: ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» راه های ساده برای مقابله با استرس :: ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» شیوه ی تصحیح دیکته ی (املای) فارسی در کلاس های دوم تا پنجم ابتدایی :: ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» داستان زیبای حضرت ایوب :: ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» برنامه هفتگی شش پایه(رنگی) :: ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» چگونه خوب گوش کنیم ؟ :: ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» نکات ضروری قابل توجه مدیران مدارس ابتدایی :: ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» نکات مهم در تدریس علوم ابتدایی :: ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» آموزش کسرها :: ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» شیوه‌نامه‌ی تصحیح املای فارسی در تمامی مقاطع تحصیلی :: ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» روش تدریس ریاضی پایه ششم :: ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» آزمایش علوم ششم :: ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» مطالب جالب ریاضی :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» فعالیت‌های نرم‌افزاری ریاضی دوره ابتدایی :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» نمونه سؤالات ارزشیابی ریاضی سال ششم ابتدایی :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» راهنمای تدریس کاروفناوری اطلاعات و ارتباطات ششم :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» طرح درس ریاضی ششم ابتدایی :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» دانلود کتاب راهنمای معلم درس تفکر و پژوهش ششم دبستان :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» دانلود داستان های درس تفکر و پژوهش :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» دانش افزایی معلمان ریاضی سال ششم ابتدایی :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» برگه های داخل پوشه کار ارزشیابی توصیفی :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» دانلود کتاب راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان :: ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» اطلاعات مورد نیاز درس کار و فناوری پایه ی ششم :: ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» دانلود عکسهایی برای پوشه کار فعالیت های درسی دانش آموزان(رنگی) :: ٦ مهر ۱۳٩۱
» دانلود کارتهای تشویقی دانش آموزان ابتدایی(رنگی) :: ٦ مهر ۱۳٩۱
» ضرب المثل2 :: ٦ مهر ۱۳٩۱
» برنامه هفتگی شش پایه :: ٦ مهر ۱۳٩۱
» نکاتی درباره بخوانیم و بنویسیم :: ٦ مهر ۱۳٩۱
» حل مسائل ریاضی ششم ابتدایی :: ٦ مهر ۱۳٩۱
» کتاب کار اول دبستان (جدید) :: ٢ مهر ۱۳٩۱
» ساختن موش و پروانه :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» نمونه سوالات نوبت اول و نوبت دوم پایه پنجم :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» نمونه بازی های دبستانی :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» چگونه به درس علاقه من شویم :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» مدیر مدرسه :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» دانستنی های ریاضی :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» دانستنی های جالب :: ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» نمونه پوشه کار :: ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» شعر کشورهای همسایه :: ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» نمایش برای دانش آموزان :: ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» خطای دید :: ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» داستان های زیبا :: ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» املای تصویری پایه اول :: ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» دانستنی ها(جدید) :: ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» جدول ضرب :: ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» روش های تدریس ،فنون کلاس‌داری و بررسی نحوه تدریس موفق در کلاس :: ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» ضرب المثل :: ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» دانلود آهنگ یسیار زیبای پدر و مادر باصدای حمید ملایی :: ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» کتابهای درسی دوره ی ابتدایی (جدید) :: ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» دانلود جدیدترین روش های تدریس دوره ی ابتدایی :: ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا برای اجرا در مراسم ها :: ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» نقاشی های زیبا :: ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» چک لیست کامل درس بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی :: ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» دانلود کتاب جدید دوم ابتدایی :: ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دانلود کتاب های ششم :: ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» دانلود روش تدریس ریاضی اول ابتدایی :: ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» ترکیب صامت و مصوت :: ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» نقاشی های زیبا :: ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» کتاب فارسی ششم :: ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» خصوصیات معلم خوب :: ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» روزهای مهم تقویم ایران :: ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» کاردستی تصویری :: ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» نکاتی مختصر برای مدیران :: ٦ تیر ۱۳٩۱
» طراحی سوالات استاندادرد علوم :: ٦ تیر ۱۳٩۱
» مدیر مجتمع شهید مصطفی خمینی :: ۱ تیر ۱۳٩۱
» نقاشی های زیبا برای پایه های توصیفی :: ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» خطای دید :: ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» چگونه بچه‌ها خوش‌‌خط می‌شوند؟ :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» آموزش چندپایه فرصت یادگیری برای همه :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» کیفیت برخورد با کارنامه فرزندان :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» زیبـــاتریــن هـــا :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» مشکلات نوشتن املا :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» کودکان دیر آموز :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» مراحل نوشتن در دبستان(مقطع ابتدایی) :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» ترانه کودکانه (خوشحال و شاد و خندان ) :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» علل ضعف دانش آموزان در درس دیکته: :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» مشکلات املا در پایه اول :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» راه های آموزش و تقویت املا در دوره ی ابتدایی به خصوص پایه ی اول :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» دانستنی های معلم و دانش آموز در علوم سوم ابتدایی :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» داستان تئودور استودارد :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» طرح درس ابتدایی :: ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» گفتگو شیرین شاگرد و معلم :: ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» چک لیست هدیه آسمانی دوم ابتدایی :: ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» نمونه سوالات چهارم ابتدایی :: ٩ خرداد ۱۳٩۱
» نمونه سوالات پایه پنجم ابتدایی :: ٩ خرداد ۱۳٩۱
» راهکارهایی برای برطرف نمودن ضعف فراگیران در درس دیکته :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» تکنیک های آموزشی :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» شعرهای آموزشی :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» بازی های آموزشی :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» بازخوردهای توصیفی و تشویقی :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» امتحان ضرب به روش جدید :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» آموزش علوم در قالب شعر :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» نمونه سوالات امتحانی در مقطع ابتدایی :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» وسایل کمک آموزشی ریاضی پنجم :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» برنامه هفتگی - ابتدایی :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» نمونه دعای صبگاهی :: ٥ خرداد ۱۳٩۱
» نمونه سوالات پنجم ابتدایی :: ٤ خرداد ۱۳٩۱
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.