برای دریافت نمونه سوالات

نوبت اول و نوبت دوم پنجم بر روی دانلود کلیک کنید

 

            نوبت اول          

 

   نوبت دوم           تاريخ : ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ | ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ | نويسنده : علی ملایی | نظرات ()

((هوالعزیز))

نام و نام خانوادگی:........................ امتحان جغرافیا نوبت دوم پایه : پنجم خرداد ماه 91 تاریخ: / /91

نام آموزشگاه:.............. زمان : 60 دقیقه

ردیف

 

بارم

1

به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند چه می گویند؟

الف) تیم ب) هیئت ج) جمعیت د) مدرسه

5/0

2

کدام یک از صنایع زیر جز صنایع مادر است؟

الف)ذوب آهن ب) پتروشیمی ج) ماشین سازی د) همه موارد

5/0

3

اولین کارخانه ذوب آهن در نزدیکی کدام شهر ساخته است؟

الف) اصفهان ب) تبریز ج) اهواز د) شیراز

5/0

4

ایران بیشترین مرز را با کدام کشور دارد؟

الف) ارمنستان ب) عراق ج) افغانستان د) پاکستان

5/0

5

پایتخت ترکیه کدام شهر است؟

الف) ایروان ب) دمشق ج) آنکارا د) اسلام آباد

5/0

6

مهمترین فعالیت اقتصادی در پاکستان چیست؟

الف) کشاورزی ب) دامداری ج) دامپروری د) صیادی

5/0

7

جمعیت کدام کشورها بیشتر است؟

الف) پاکستان و عراق ب) چین و پاکستان ج) ترکیه و هند د) چین و هند

5/0

8

عبارت های زیر را کامل کنید.

الف) مهمترین استان نفت خیز کشور ما استان.................. است.

ب) بیابان وسیع ترکمنستان..................... نام دارد.

ج) نام دریاچه ای که در کشور ارمنستان قرار دارد دریاچه ی .................... است.

د) کشور پاکستان در کنار اقیانوس .............. قرار گرفته است.

ه) بلندترین قله ی جهان قله ی ................ نام دارد و در رشته کوه ............. واقع است

3

9

جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید.

الف) جمعیت کشور ما بیش از 70میلیون نفر است ( )

ب) گردش زمین به دور خورشید 12 ساعت طول می کشد ( )

ج) نتیجه ی حرکت چرخشی زمین شب و روز را به وجود دارد ( )

5/1

10

استان را تعریف کنید؟

1

11

منظور از ییلاق و قشلاق چیست؟

1

12

صنایع مصرفی را تعریف کنید؟

1

13

چهر دلیل اهمیت شهر باکو را بنویسید؟

1

14

چرا دامپروری در بیشتر نواحی ترکیه رونق دارد؟

5/0

15

شهرهای زیارتی عراق را نام ببرید؟ (4 مورد)

2

16

چرا در جلگه ی سند محصول فراوان به دست می آید؟

75/

17

قاره چیست؟

1

18

کدام قاره ها به یکدیگر نزدیک ترند؟

75/

19

اقیانوس های جهان را نام ببرید؟ (2 مورد) ................... ....................

1

20

نصف النهار چیست؟

1

21

نتیجه ی حرکت انتقالی زمین چیست؟

1

 

 

20

    

((بسمه تعالی))

نام و نام خانوادگی:........................ امتحان علوم نوبت دوم پایه : پنجم خرداد ماه 91 تاریخ: / 3 /91

نام آموزشگاه:............. زمان : 60دقیقه

ردیف

 

بارم

1

تاکنون چند نوع اتم شناخته شده است؟

الف) 105 اتم ب) 100 اتم ج) 120 اتم د) 109 اتم

5/0

2

کدام یک از موارد زیر تغییر فیزیکی را نشان می دهد؟

الف) شکستن شیشه ب) سوختن چوب ج) کپک زدن نان د) زنگ زدن آهن

5/0

3

کدام وسیله ماشین ساده است؟

الف) دوچرخه ب) تراکتور ج) ماشین لباس شویی د) انبر دست

5/0

4

نازک ترین لایه زمین چه نام دارد؟

الف) گوشته ب) پوسته ج) هسته د) لایه میانی

5/0

5

فراوان ترین جانداران روی زمین کدامند.

الف) باکتری ها ب) قارچ ها ج) مخمرها د) جلبک ها

5/0

6

بیشتر اطلاعاتی که ما از دنیای اطراف خود به دست می آوریم از راه کدام اندام حسی است؟

الف) شنوایی ب) بویایی ج) لامسه د) بینایی

5/0

7

کدام یک از اندام های زیر شبیه هم عمل می کنند؟

الف) بینی و گوش ب) زبان و بینی ج) چشم و گوش د) زبان و دست

5/0

8

کدام یک از گزینه های زیر منابع طبیعی است؟

الف) جانوران ب) هوا ج) خاک د) آب

5/0

9

چشمه اصلی نور کدام است؟

الف) لامپ ب) خورشید ج) چراغ قوه د) شمع

5/0

10

در کدام یک از مواد زیر فاصله مولکول ها زیاد است؟

الف) چوب ب) پارچه ج) آهن د) اکسیژن

5/0

11

کدام جاندار زیر حس بویایی قوی تر دارد؟

الف) ماهی ب) عقاب ج) سگ د) همه موارد

5/0

12

عبارت های زیر را کامل کن.

الف) مولکول ها از ذرات ریزی به نام .................. ساخته می شوند.

ب) وقتی جسمی را می کشیم یا هل می دهیم به آن ................... وارد می کنیم

ج) نور را به کمک وسیله ای به نام ................ می توان تجزیه کرد.

د) به آثاری که از جانداران بسیار قدیمی در سنگ ها باقی مانده است................... می گویند.

ه) اولین راه دفاع بدن در برابر میکروب ها ....................... است

5/2

 

ادامه سوالات

 

13

 

جمله های درست را با (ص) و نادرست را با (غ) مشخص کنید.

الف) جنگل منبعی جبران شدنی است( )

ب) عدسی نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند ( )

ج) بیشتر نزدیک بینی ها و دوربینی ها ارثی هستند ( )

 

 

5/1

14

خاصیت های مواد را نام ببرید؟

2

15

موتور الکتریکی چیست؟

1

16

آتش فشان چگونه به وجود می آید؟

2

17

سه گروه اصلی باکتری ها را نام ببرید؟

5/1

18

دستگاه عصبی شامل چند قسمت است نام ببرید؟

5/1

19

واکسن چیست؟

1

20

برای مراقبت از گوش ها چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟(2مورد)

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

((بسمه تعالی))

نام و نام خانوادگی:...................... امتحان انشا نوبت دوم پایه :پنجم اردیبهشت ماه 91 تاریخ: / 2/91

نام پدر:.............. دبستان حمزه یکدار ¿: 60دقیقه

ردیف

 

بارم

1

با هریک از کلمه های زیر جمله بسازید.

محیط زیست : ...........................................................................

موفقیت : ...................................................................................

شجاعانه : .................................................................................

5/1

2

مترادف کلمه ها ی زیر را بنویسید.

سخن : (.....................) گوشه : (......................)

1

3

برای هریک از کلمه های زیر یک هم خانواده بنویسید.

حفظ :(.......................) شغل : (........................) تحسین : (........................)

5/1

4

مخالف هر کلمه را بنویس.

شادی : (.....................) درون :(........................) وحشی : (.........................) ایستاده : (.........................)

1

5

در عبارت های زیر( موصوف ، صفت ) و ( مضاف ، مضاف الیه) را مشخص کنید.

گل زیبا : (...................................) تور ماهیگیری : (..............................)

درخت نارون : (...........................) روزهای سرد : (..............................)

1

6

در جمله های زیر نهاد ، گزاره ، مفعول را مشخص کنید.

من هر روز پرندگان زیبا را می بینم. نهاد(..........................) گزاره (...........................) مفعول (...........................)

5/1

7

یک جمله ی خبری و یک جمله امری بنویسید.

خبری : .................................................................................... .

 

امری : ................................................................................ .

1

8

معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید .

کامپیوتر (.........................) سایز (.........................)

5/0

9

جمله ی زیر را به نثر امروزی بنویسید.

(بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد ) : (..................................................)

1

10

از سه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و با آن انشا بنویسید

الف ) چگونه می توان به موفقیت رسید.

ب) در آینده می خواهید چکاره شوید.

ج) مادر

 

 

 

 

 

 

موضوع انشا : .....................................................................

 

 

 

 

 

...............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : ٩ خرداد ۱۳٩۱ | ٥:٠٩ ‎ب.ظ | نويسنده : علی ملایی | نظرات ()
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.