بازخوردهای توصیفی و تشویقی

فرزندم وقتی دقت تو را در درس یا تکالیف می بینم خوشحال
می شوم یا از تلاش تو لذت می برم .

•پسرم ! توانایی انجام آزمایش های علوم را داشتی ، توانایی تو را در انجام آزمایش ها دیدم ، موفقیت تو ر

•دختر خوبم ! شما به تمام اهداف در جمع و تفریق های اساسی در حد مطلوب دست یافته ای .

•این طور به نظر می رسد که در درس ....  مشکل داری . امیدوارم که با انجام فعالیت ها در منزل یا تمرین و تکرار تلاش کنیم تا موفق گردی . موفقیت در زمینه ی درس نیاز به تمرین دارد. تمرین کن ، تمرین کن ، تمرین کن .

•پسر خوب و عزیزم در دیکته نیاز به تمرین بیشتر داری . امید است در این زمینه تلاش کنی تا موفق گردی .

•از اینکه امروز موفق شدی خوشحالم

•پشتکار و تلاش شما می تواند در موفقیت و پیروزی مؤثر باشد .

از انیکه نسبت به یادگیری درس  .....  شوق زیاد داری لذت می برما خواهانم .

•بهتر است در زمینه .... کوشش بیش تری بکنی تا موفق گردی .

•از اینکه مهارت لازم برای حل مسئله داری خوشحالم .

•از توانایی به کارگیری دانش تو عزیزم ابراز شادی می کنم .

•عزیزم لازمه ی پیشرفت خواستن است .

•دلبندم هرگز کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن .

•خوشحالم که شرکت فعال در گروه و درس و مدرسه داری.

•پسرم : کسانی موفق می شوند و موفق باقی می مانند که تلاش و تمرین داشته باشند.

   

 

•منتظرم عزیزم   ناز و قشنگ و خوبم

•اول بخوان سؤال ها   خوب فکر بکن به آنها

•سپس جوابشان ده   با دقت و با خنده

•شادی شادی با ورزش  اول درس بعد گردش

•گوشه برگه هایت   برگه های کتابت

•چه کار کنیم صاف بشه   قشنگ و زیبا بشه

 

•کارهای بهترت را   من به زودی ببینم

•1و 2 و 3و 4   دندونه ها را بشمار

•به دوستت دادی یاری   آری کردی همکاری

•حل کرده ای این تفریق   کامل درست و دقیق

•گلم باید بدونه   که خط های زمینه

•می کنه کمکش تا   خطش بشه نمونه

یادت نره خط کشی   فردا حتماً بکشی 

•فرشته بهشتی   آخر وقت نوشتی ؟

•فرشته بهشتی   بی حوصله نوشتی ؟

•جمعه چقدر حواست   دقیقه خیلی کارت

•مشقت شده مرتب   ای کودک مؤدب

•زنده باشی و سالم   تلاش بکن تو دائم

•اول بخوان بعد بنویس   ای کودک خوش نویس

•دخترم باید بدونه   همیشه یادش بمونه

•که سمت راست یکی است   سمت چپ دو تایی است

•اول بخوان سؤال ها   خوب فکر بکن به آنها

•سپس جوابشان ده   با دقت و با خنده

•شادی شادی با ورزش  اول درس بعد گردش

•گوشه برگه هایت   برگه های کتابت

•چه کار کنیم صاف بشه   قشنگ و زیبا بشه

 

ردیف

نمونه بازخورد

1

بهار امیدم! امیدوارم که همیشه سرسبز و خرم باشی.

2

فرزندم از سعی و تلاشت صمیمانه سپاس گزارم.

3

نهال کوچک رشد وشکوفایی تو آرزوی من است.

4

غنچه ی شاداب در انتظار شکفتن گلبرگ هایت هستم.

5

فرزند خوبم! دریای وجودت از آلودگی وجهل و نادانی دور باد.

6

عزیزم با سعی وتلاشت گلبوته های دانش را زودتر خواهی چید.

7

پرنده ی کوچک ! پروازت به سوی علم و دانش مبارک باد.

8

زیبایی وپاکیزگی کارهایت جاودان باد.

9

فرزندم!کوچ تو از سرزمین تاریکی به سرزمین روشنایی مبارک.

10

امید زندگی! تلاش تو لبخند شادی را به ارمغان می آورد.

11

فرزندم! وظیفه شناسی و تلاشت قابل تقدیر است رسیدنت به مرز دانایی مبارک باد.

12

امید کلاس ، نشستن شبنم علم و آگاهی بر گلبرگ های وجودت مبارک.

13

شکوفه من! امید چیدن میوه تلاشت را دارم.

14

بیا با هم سپاس خداوند یکتا کنیم                             روان خود را توانا کنیم

15

از توجه تو نسبت به انجام درست تکالیفت متشکرم.

16

مهربانم! انجام دادن به موقع تکالیفت نشانگر وظیفه شناسی توست.

17

دانش آموز ساعی! موفقیت تو قابل تقدیر است.

18

دیدی موفق شدی بیا خدا را شکر کنیم.

19

یک شاخه گل سرخ تقدیم تو باد.

20

چقدر زیباست که در کارهایت پیشرفت خوبی داشته ای خوش حالم.

21

فرشته بهشتی                   عالیه خوب نوشتی

22

پروانه ای رنگ رنگ               خسته نباشی زرنگ

23

(دختر) ( پسر) خوب ونازم                  به دیکته ات می نازم

24

آسمان پر ستاره                   مشقت نظیر نداره

25

یک و دو سه                       شدی برنده

26

چهارو پنج وشش                       همیشه کوشش

27

دیدم که پرتلاشی                       همیشه زنده باشی

28

انتظار موفقیت بیشترتورا دارم .

29

پیشرفت شما مایه ی تحسین است .

30

اتل متل توتوله                           کار فرزندم چه خوبه

31

ای (دختر)(پسر)مؤدّب                    کارت هست مرتّب

 

* برای ارائه ی یک بازخورد سازنده از فعالیت کودک ، بهتر است جملات خود را بااین عبارتها آغاز کنید :

1

دانش آموز خوبم ( یا دختر و پسر خوبم ) شما موفق شده اید که ………………………………..

2

باخوشحالی زیاد می گویم که شما از عهده ی ………………………………………

3

پسر خوبم شما …………………………..را یاد گرفته اید .

4

تواناییت در …………………………بهتر شده است .

5

کارت نسبت به قبل بهتر شده است .

6

پیداست که برای این کار خیلی تلاش کرده ای .

7

امروز از کارت لذت بردم .

8

وقتی می بینم که کارت بهتر شده است ، خوشحال می شوم .

9

امروز موفق شدی که ……………….را به درستی انجام بدهی .

10

تلاشت برای انجام این کار ، ستودنی است .

* اگر معلم قصد داشته باشد ایـن مفهوم را بـرساند کـه دانش آموز نیاز مند کمک و فعالیت خاصی است ، بهتر است جملات خود را با این عبارتها آغاز کند :

1

نیاز مند آن است که …………………………………………

2

در زمینه ی ……………………………….به تقویت نیاز داری

3

به نظر می رسد در ………………………………….مشکل داری

4

با انجام فعالیتهای ………………………در زمینه ی ……………………….موفق می شوی

*جملاتی که نباید آنها را در بازخوردهای توصیفی به کار برد :    

1

نمی تواند یا نمی توانی                               همیشه اشتباه می کنی

2

قادر نیستی یا قادر نیست

3

کارهایت کثیف و نامرتب است                                همیشه ناقص می نویسی

4

یا هر برچسبی که منجر به برداشت منفی از تواناییها و قابلیتهای دانش آموز شود .

 

* نمونه های از چگونگی نوشتن بازخورد در آثار کتبی دانش آموزان :

ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند:

1

از این که می بینم در نوشتن تکالیف دقت می کنی خوش حالم.

2

امروز تلاش وکوشش شما خوب بود.

3

منتظر کارهای زیبای دیگر شما هستم.

4

ای(دختر)(پسر)مؤدّب                 کارت هست مرتّب

5

امروز از کارت لذّت بردم.

6

پروانه ی قشنگم! از این که در نوشتن اعداد موفق بودی لذّت بردم.

7

امید آینده! از این که در پاسخ دادن به جمع اعداد توانایی داری سپاس گزارم.

 

ویژه ی دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند:

1

توانایی ات در نوشتن بهتر شده است،اگر نشانه ی (س) را این گونه بنویسی نوشته ات بهتر می شود.

2

جملات زیبایی نوشتی بهتر است در پایان جمله،نقطه بگذاری.

3

بیشتر کلمات را درست نوشتی،کلمه هایی را که اشاره کرده ام بخش کن وصداهایش را بنویس.

4

کارت خوب بود،کلمه هایی را که برایت نوشتم روی کارت بنویس و روزی چند بار بخوان.

5

فرزندم در نوشتن کلمات توانایی حاصل نمودی برای موفقیت بیشتر، با صدای آهسته به تلویزیون گوش کن.

6

تلاش شما خوب بود چند کلمه بنویس که با نشانه ی ( ص) نوشته می شود.

7

قشنگم کلمه هایی را که با نشانه ی (گ) نوشته می شوند در روزنامه پیدا کن و دورش خط بکش.

8

گل شادم با استفاده از کیسه ی حسابت به اندازه ی عدد 4 جدا کن.

9

توانایم! 2 دسته شکل بکش و علامت کمتری بین شکل ها به کار ببر.

10

متفکّر کوچکم! با استفاده ی از مهره های رنگی جمع عدد (5) را تمرین کن.

 

* نمونه هایی از چگونگی نوشتن بازخورد در دفتر ثبت مشاهدات

ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند: ( درس بنویسیم )

1

        کلمات را زیبا می نویسد.

2

کلمات را زیبا می نویسد.

3

در نوشتن املای درست کلمات دقت لازم را دارد.

5

به پاکیزه نویسی در نوشتن توجّه می کند.

6

قادر است با کلمات داده شده جمله بنویسد.

7

        با حروف به هم ریخته،کلمه می سازد.

* ویژه ی دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند: ( درس بنویسیم )

* شناسایی مشکل: کلمه هایی که حروف هم صدا و چند شکل دارند را تمیز نمی دهد. یا دانش آموز از نظر حافظه ی دیداری مشکل دارد.

* ارائه ی راهکار: نوشتن حروف با خط درشت ودر معرض دید یا بیان شباهت و اختلاف دو تصویر توصیه می شود .

* شناسایی مشکل: جا انداختن بعضی از حروف یا حروفی را به جای حروف دیگر می نویسد.  دیبار  به جای دیوار

* ارائه ی راهکار: آهسته صحبت کردن اولیاء در خانه یا گوش کردن به تلویزیون با صدای آهسته. بیان نوع اشیاء با شنیدن صدایی که از قوطی می شنود برای دانش آموز مفید است.

* شناسایی مشکل: ( نارسا نویسی )

* ارائه ی راهکار:  بازی با خمیر ومچاله کردن کاغذ باطله جهت تقویت عضلات دست توصیه می شود.

* ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند. ( درس بخوانیم )

1

   متن درس را صحیح وروان می خواند.

2

       با لحن مناسب می خواند.

3

مطلب خوانده شده را درک می کند.

   * دانش آموزانی که در خواندن به حمایت  ویژه نیاز دارند:( درس بخوانیم )

* شناسایی مشکل: با مکث روان خوانی می کند.

* ارائه ی راهکار: در خانه وقت تعیین کند که در زمان کمتری جملات را بخواند یا به صدای ضبط شده خود گوش کند.و هنگام گوش کردن به متن کتاب با دقت نگاه کند.

* شناسایی مشکل: در خواندن متن درس توانایی کافی ندارد.

* ارائه ی راهکار: در گروه دانش آموزی خواندن متن درس تمرین شد.

* شناسایی مشکل: در شناخت نشانه ها مشکل دارد.

* ارائه ی راهکار: نشانه های تدریس شده را روی کارت بنویسد و بخواند.

* شناسایی مشکل: در خواندن کلمات نوشته شده توانایی ندارد.

* ارائه ی راهکار: ترکیب صداها وهجا ها و خواندن آن ها را تمرین داشته باشد.

/ 0 نظر / 545 بازدید