چک لیست هدیه آسمانی دوم ابتدایی

 

ارزش یابی مستمر درس : هدیه آیمانی درس 1 2 3 4: (پایه دوم)

 

انتظارات معلم در این ارزشیابی

بله

خیر

1

سلام را یکی از آداب اسلامی برخورد با دیگران می داند.

 

 

2

آداب سلام کردن در موقعیت های مختلف را رعایت می کند.

 

 

3

خاطرات، تجربیات خود را در مورد خورشید بیان می کند.

 

 

4

فواید ابر، باران و پدیده های طبیعی را بیان می کند.

 

 

5

قصه های ناتمام رنگین کمان را تکمیل و درباره ی آن صحبت می کند.

 

 

6

احساسات خود را نسبت به مهربانی دیگران بیان می کند.

 

 

7

از مهربانی ها سپاسگزاری کرده و به آن ها ارزش می دهد.

 

 

8

برای تشکر از کسانی که به ما مهربانی کرده اند پیشنهاد هایی ارائه می دهد.

 

 

9

در انجام فعالیت های کتاب کار با دیگران مشارکت و هم فکری می کند.

 

 

 

ارزش یابی مستمر درس : هدیه آیمانی درس5 6 7: (پایه دوم)

 

انتظارات معلم در این ارزشیابی

بله

خیر

1

« هدیه » پیرامون مفهوم مصادیق آن گفت و گو می کند.

 

 

2

معنا و مفهوم نعمت را بیان می کند.

 

 

3

برخی از نعمت های خود را بر می شمارد.

 

 

4

درباره ی مضمون شعر، فهم خود از آن با بیان ساده ای گفتگو می کند.

 

 

5

احساس شادی و نشاط خود را از خواندن شعر ابراز می کند.

 

 

6

شیوه هایی برای تشکر از هدیه های خداوند پیشنهاد می کند.

 

 

7

با زبان کودکانه از خداوند به خاطر نعمتهایش تشکر می کند.

 

 

8


 

 

9


 

 

 

ارزش یابی مستمر درس : هدیه آیمانی درس 8 9 10 : (پایه دوم)

 

انتظارات معلم در این ارزشیابی

بله

خیر

1

پیامبران بزرگ الهی را نام می برد.

 

 

2

به حضور در جشن میلاد پیامبر اسلام( ص ) علاقه نشان می دهد.

 

 

3

برای برگزاری این جشن در مدرسه و یا خانه فعالیت می کند

 

 

4

به تحقیق درباره ی رفتار پیامبر(ص) با کودکان علاقه نشان می دهد.

 

 

5

در یک فعالیت تحقیقی اطلاعاتی را درباره ی رفتار پیامبر اکرم(ص) با کودکان جمع آوری می کند.

 

 

6

برخی از مهربانی های پیامبر خدا را نسبت به کودکان بر می شمارد.

 

 

7

داستان هایی را درباره ی رفتار پیامبر با کودکان بیان می کند.

 

 

8

داستان های پیامبر را قصه گویی می کند.

 

 

9

احادیث و روایت هایی از برخورد پیامبر با کودکان را جمع آوری می کند.

 

 

 

ارزش یابی مستمر درس : هدیه آیمانی درس 11  12  13: (پایه دوم)

 

انتظارات معلم در این ارزشیابی

بله

خیر

1

اعمال و اذکار یک نماز دو رکعتی را بیان می کند.

 

 

2

یک نماز دو رکعتی را به جا می آورد

 

 

3

نسبت به خواندن نماز علاقه نشان می دهد.

 

 

4

فعالیت های کتاب کار را باعلاقه انجام می دهد.

 

 

5

اهل بیت پیامبر(ص)را نام می برد و نسبت ایشان را با هم بیان می کند.

 

 

6

محبت و علاقه خود را نسبت به اهل بیت(ع) نشان می دهد.

 

 

7

داستان و ماجرای معرفی اهل بیت(ع) را تعریف می کند.

 

 

8

معنی علیه السلام را تعریف می کند.

 

 

9

فعالیت های کتاب کار را با اشتیاق انجام می دهد.

 

 

 

ارزش یابی مستمر درس : هدیه آیمانی درس14  15  16: (پایه دوم)

 

انتظارات معلم در این ارزشیابی

بله

خیر

1

داستانی از زندگی امام حسن(ع) بیان می کند.

 

 

2

نسبت به رفتار امام حسن(ع) علاقه نشان می دهد.

 

 

3

امام حسن(ع) را انسانی مهربان نسبت به دیگران می شناسد.

 

 

4

در مورد رفتار امام حسن((ع) با افراد نیازمند(مطابق داستان) قضاوت و با دوستانش گفتگو می کند.

 

 

5

داستان را با زبان خود بازنویسی و داستان مصوری از آن تهیه می کند.

 

 

6

داستان را از زندگی امام حسین(ع)  بیان می کند.

 

 

7

علاقه ی خود را نسبت به امام حسین(ع) ابراز می کند.

 

 

8

دانستنی های خود را درباره ی امام حسین(ع) بیان می کند

 

 

9

نسبت به شرکت در مراسم محرم علاقه نشان می دهد.

 

 

 

ارزش یابی مستمر درس : هدیه آیمانی درس17  18  19: (پایه دوم)

 

انتظارات معلم در این ارزشیابی

بله

خیر

1

رعایت نظافت وپاکیزگی را نشانه رفتار یک فرد خوب و مسلمان می داند.

 

 

2

اهمیت و نتایج رعایت نظافت و پاکیزگی را برای خودش و دیگران بیان می کند.

 

 

3

نسبت به رعایت نظافت و حقوق دیگران در این زمینه حساسیت درباره ی رفتار شخصیت های قصه قضاوت می کند.

 

 

4

مصادیق و نمونه های مختلف رعایت پاکیزگی و نظافت را در زندگی روزمره خود تشخیص می دهد.

 

 

5

نظافت شخصی و نیز محیط پیرامون را رعایت می کند.

 

 

6

نسبت به رعایت نظافت و پاکیزگی محیط پیرامون خود، حساسیت و علاقه نشان می هد.

 

 

7

نظافت و پاکیزگی محیط پیرامون را رعایت می کند.

 

 

8

درباره رفتار شخصیت های قصه قضاوت می کند.

 

 

9

نتایج رعایت نظافت و پاکیزگی محیط را بیان می کند.

 

 

 

ارزش یابی مستمر درس : هدیه آیمانی درس20   21: (پایه دوم)

 

انتظارات معلم در این ارزشیابی

بله

خیر

1

روراستی و صداقت در گفتار را یکی از وپژگی های انسان مسلمان می داند.

 

 

2

درباره ی رفتار و گفتار شخصیت های داستان قضاوت می کند.

 

 

3

در ادامه ی جمله های چه خوب بود .... با همیاری دوستانش نظرهای خود را ابراز می کند.

 

 

4

با ذکر خاطرات و تجربیات خود، نتایج و اهمیت صداقت را در زندگی روزمره بیان می کند.

 

 

5

نمونه هایی از صداقت و روراستی را در زندگی روزمره خود بر می شمرد.

 

 

6

روراستی و صداقت در گفتار را یکی از ویژگی های انسان مسلمان می شناسد.

 

 

7

درباره رفتار وگفتار شخصیت های داستان قضاوت می کند.

 

 

8

پاسخ مناسبی به سوالات بخشش با خودم می گویم می دهد.

 

 

9

درباره قصه ی نصیحت پیامبر با دوستانش بحث و گفتگو می کند.

 

 

 

ارزش یابی مستمر درس : هدیه آیمانی درس 22   23 : (پایه دوم)

 

انتظارات معلم در این ارزشیابی

بله

خیر

1

به اذان گفتن ابراز عل

/ 1 نظر / 207 بازدید

سلام همکار گرامی ف خداقوت . خیلی ممنون از مطالب وبلاگتون . با آرزوی توفیق روز افزون