راهنمای تدریس کاروفناوری اطلاعات و ارتباطات ششم

برای دریافت راهنمای درس کار و فناوری اطلاعات بر روی نوشته کلیک کنید

                                                  

مقدمه
(421 KB)

 بخش اول
(911 KB)

 بخش دوم
(880 KB)

 بخش سوم
(411 KB)

 بخش چهارم
(794 KB)

 بخش پنجم
(766 KB)

/ 0 نظر / 16 بازدید